5/03/2554

บท อาขยาน ป.1

๏ ๏เด็กน้อย ๏ ๏ (ร้องลำฝรั่งรำเท้า)

เด็กเอ๋ย เด็กน้อย ความรู้ เรายังด้อย เร่งศึกษา
เมื่อเติบใหญ่ เราจะได้ มีวิชา
เป็นเครื่องหา เลี้ยงชีพ สำหรับตน
ได้ประโยชน์ หลายสถาน เพราะการเรียน
จงพากเพียร ไปเถิด จะเกิดผล
ถึงลำบาก ตรากตรำ ก็จำทน
เกิดเป็นคน ควรหมั่น ขยันเอย......